دایرة المعارف هنر در جامعه و رسانه های جهانی

مولف:
محمد حسین پور (نویسنده)

ناشر:
آوای آرامش

درباره کتاب:
دایرة المعارف هنر در جامعه و رسانه های جهانی عنوان کتابی است از محمد حسین پور که توسط انتشارات آوای آرامش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حسین پور، کتاب‌های نقشه برداری توپوگرافی از تئوری تا کارتوگرافی(عمیدی)، طراحی قیدها و بندها(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، ریاضیات مدل سازی حرارتی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.