فرهنگ جامع علوم زمین فارسی-انگلیسی

مولف:
فرید مر (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ جامع علوم زمین فارسی-انگلیسی عنوان کتابی است از فرید مر که در 750 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرید مر، کتاب‌های زمین ساخت صفحه ای و فرآیندهای زمین شناختی(کوشامهر)، واژه نامه جامع علوم زمین(کوشامهر)، فرهنگ جامع علوم زمین(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.