مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت [None]

مولف:
حجت الله اصیل (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
مفاهیم سیاسی و اجتماعی در شعر مشروطیت عنوان کتابی است از حجت الله اصیل که در 200 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حجت الله اصیل، کتاب‌های آرمانشهر در اندیشه ایرانی(نشر نی)، ادبیات فارسی(نشر نی)، دهخدا در افق روشنفکری ایران(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.