مصالح ساختمانی [سری کتاب ارشد، معماری و مدیریت پروژه و ساخت]

مولف:
سید محمد حسن کزازی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مصالح ساختمانی [سری کتاب ارشد، معماری و مدیریت پروژه و ساخت] عنوان کتابی است از سید محمد حسن کزازی که در 273 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد حسن کزازی، کتاب‌های عناصر و جزییات اجرایی ساختمان(پوران پژوهش)، مصالح ساختمانی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.