دفاعیه سقراط در دادگاه آتنی ها

مولف:
مسلم عباسی (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
دفاعیه سقراط در دادگاه آتنی ها عنوان کتابی است از مسلم عباسی که در 160 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سقراط، 469 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسلم عباسی، کتاب‌های تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان(نگاه معاصر)، نقشه برداری اجرائی(نوآور)، آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.