قدر (نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی)

مولف:
حسن بلخاری قهی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
قدر (نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی) عنوان کتابی است از حسن بلخاری قهی که در 424 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بلخاری قهی، کتاب‌های در باب نظریه محاکات(شرکت نشر کتاب هرمس)، فلسفه هنر اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، آشنایی با فلسفه هنر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.