فارسی دوم دبستان [کاراسنج]

گروه مولفان:
حسنیه محمد خراسانی (نویسنده) | نسرین رجعتی (نویسنده) | فرحناز میرزایی (ویراستار)

ناشر:
منشور دانش

درباره کتاب:
فارسی دوم دبستان [کاراسنج] عنوان کتابی است از نسرین رجعتی که در 120 صفحه و توسط انتشارات منشور دانش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نسرین رجعتی، کتاب‌های فارسی اول دبستان(منشور دانش)، دیکته اول دبستان(منشور دانش)، راهنمای دروس دوم دبستان(منشور دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.