نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه)

مولف:
قهرمان عبدلی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نظریه بازیها و کاربردهای آن (بازیهای اطلاعات ناقص، تکاملی و همکارانه) عنوان کتابی است از قهرمان عبدلی که در 352 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قهرمان عبدلی، کتاب‌های پاسخ تشریحی تمرین ها و مسائل کاربردی نظریه بازی ها(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، نظریه بازی ها و کاربردهای آن(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، اقتصاد رفتاری(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه بازی ها