پساساختارگرایی

گروه مولفان:
کاترین بلزی (نویسنده) | مهدی پارسا خانقاه (مترجم)

ناشر:
شوند

درباره کتاب:
پساساختارگرایی عنوان کتابی است از کاترین بلزی با ترجمه‌ی مهدی پارسا خانقاه که در 123 صفحه و توسط انتشارات شوند در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Post-structuralism: a very short introduction، c2002. موضوع اصلی این کتاب پسا ساختارگرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاترین بلزی، کتاب‌های عمل نقد(آگه)، فرهنگ و امر واقعی(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان