طراحی حروف برای فونت فارسی [مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری]

مولف:
امید هامونی (نویسنده)

ناشر:
فاطمی

درباره کتاب:
طراحی حروف برای فونت فارسی [مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری] عنوان کتابی است از امید هامونی که توسط انتشارات فاطمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فونت های کامپیوتری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.