نامه های زنان ایرانی

مولف:
علی باغدار دلگشا (نویسنده)

ناشر:
روشنگران و مطالعات زنان

درباره کتاب:
نامه های زنان ایرانی عنوان کتابی است از علی باغدار دلگشا که در 191 صفحه و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از علی باغدار دلگشا، کتاب مکتوبات خیالی(روشنگران و مطالعات زنان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.