والدن

گروه مولفان:
هنری دیوید تورو (نویسنده) | علیرضا بهشتی (مترجم)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
والدن عنوان کتابی است از هنری دیوید تورو با ترجمه‌ی علیرضا بهشتی که در 570 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Walden، and other writings، c1981. موضوع اصلی این کتاب عزلت است. از هنری دیوید تورو، کتاب نافرمانی مدنی(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.