افلاکیان خاک نشین

مولف:
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

درباره کتاب:
افلاکیان خاک نشین عنوان کتابی است از موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس که در 256 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، کتاب‌های شیدا(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، هیچ اتفاقی تصادفی نیست(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، دلشده(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، العبد(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,800 تومــان