کامی از نام -جلد 1 (شرحی عرفانی بر اسماء جوشن کبیر سالک الی الله سیدعلی نجفی (ره))

مولف:
سید علی نجفی یزدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

درباره کتاب:
کامی از نام -جلد1 (شرحی عرفانی بر اسماء جوشن کبیر سالک الی الله سیدعلی نجفی (ره)) عنوان کتابی است از سید علی نجفی یزدی که در 272 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خدا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید علی نجفی یزدی، کتاب‌های کامی از نام(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، کامی از نام (2)(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، زبور اشک(مولف کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.