فرهنگ واژه های لری بویراحمدی

مولف:
افضل مقیمی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ مانا

درباره کتاب:
فرهنگ واژه های لری بویراحمدی عنوان کتابی است از افضل مقیمی که در 826 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ مانا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
58,500 تومــان