معرفت شناسی در باب شک، شناخت و آگاهی

گروه مولفان:
رابرت مارتین (نویسنده) | رحیم کوشش (مترجم)

ناشر:
سبزان

درباره کتاب:
معرفت شناسی در باب شک، شناخت و آگاهی عنوان کتابی است از رابرت مارتین با ترجمه‌ی رحیم کوشش که در 222 صفحه و توسط انتشارات سبزان در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Epistemology: a beginner's guide. موضوع اصلی این کتاب شناخت (فلسفه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت مارتین، کتاب‌های معرفت شناسی(ققنوس)، دو خطا در عنوان این این کتاب وجود دارد(ققنوس)، گفتگوهای فلسفی(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان
موضوعات کتاب
شناخت (فلسفه)