نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی زبان و ادبیات انگلیسی (پاسخ های واقعا تشریحی)[از سری کتاب های GET]

مولف:
زینب اعتدادی (نویسنده)

ناشر:
رویای سبز

درباره کتاب:
نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی زبان و ادبیات انگلیسی (پاسخ های واقعا تشریحی) [از سری کتاب های GET] عنوان کتابی است از زینب اعتدادی که در 404 صفحه و توسط انتشارات رویای سبز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های استخدامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زینب اعتدادی، کتاب‌های نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی زبان شناسی همگانی(رویای سبز)، نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی آموزش زبان انگلیسی(رویای سبز)، نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی مترجمی زبان انگلیسی(رویای سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.