طنز در کاغذ کاهی (بررسی چهار نشریه ی طنز: باباشمل، توفیق، چلنگر و نسیم شمال)

مولف:
عمران صلاحی (نویسنده)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
طنز در کاغذ کاهی (بررسی چهار نشریه ی طنز: باباشمل، توفیق، چلنگر و نسیم شمال) عنوان کتابی است از عمران صلاحی که در 312 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطبوعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمران صلاحی، کتاب‌های گزینه اشعار عمران صلاحی(مروارید)، عطر بیدار زمین(مروارید)، حالا حکایت ماست(مروارید)، پشت دریچه جهان(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.