بابک خرمدین

مولف:
سعید نفیسی (نویسنده)

ناشر:
یاقوت کویر

درباره کتاب:
بابک خرمدین عنوان کتابی است از سعید نفیسی که در 208 صفحه و توسط انتشارات یاقوت کویر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بابک خرم دین، است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید نفیسی، کتاب‌های ابن سینا(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، ایلیاد(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دیوان کامل شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی(بدرقه جاویدان)، دیوان وحشی بافقی(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.