کسب و کار الکترونیکی

مولف:
حسن رنگریز (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
کسب و کار الکترونیکی عنوان کتابی است از حسن رنگریز که در 449 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کسب و کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رنگریز، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه علوم اقتصادی)، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان