مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری (1363سوال دروس عمومی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی پرستاری مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ...)

مولف:
شاپور درویشی کلاگری (گردآورنده)

ناشر:
صاحبان اندیشه

درباره کتاب:
مرجع کامل آزمون های استخدامی پرستاری (1363سوال دروس عمومی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل استفاده داوطلبان آزمون استخدامی پرستاری مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ...) عنوان کتابی است از شاپور درویشی کلاگری که در 207 صفحه و توسط انتشارات صاحبان اندیشه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های استخدامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاپور درویشی کلاگری، کتاب‌های گنجینه سوالات آزمون های استخدامی(صاحبان اندیشه)، مجموعه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها(صاحبان اندیشه)، مرجع کامل آزمونهای استخدامی و اطلاعات عمومی(صاحبان اندیشه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.