مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای ملی ایران

مولف:
محمدمهدی واعظی نژاد (نویسنده)

ناشر:
وینا

درباره کتاب:
مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای ملی ایران عنوان کتابی است از محمدمهدی واعظی نژاد که در 224 صفحه و توسط انتشارات وینا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استاندارد و استانداردسازی است. از محمدمهدی واعظی نژاد، کتاب چک لیست ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS(آتی نگر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.