باریک تاریک (مجموعه داستان)[داستان فارسی]

مولف:
مهدی عباسی زهان (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
باریک تاریک (مجموعه داستان) [داستان فارسی] عنوان کتابی است از مهدی عباسی زهان که در 144 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان