طراحی فونداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی

مولف:
احمد میرشریفی (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
طراحی فونداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی عنوان کتابی است از احمد میرشریفی که در 152 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد میرشریفی، کتاب‌های ایمنی سازه ها بر پایه نظریه قابلیت اعتماد(نوآور)، تقویت سازه های بتنی مسلح با FRP(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.