قصه های بلزباب برای نوه اش (نقد عینی و بیطرفانه زندگی مردم. ..)

گروه مولفان:
گیورگس ایوانوویچ گرجیف (نویسنده) | رویا منجم (مترجم)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
قصه های بلزباب برای نوه اش (نقد عینی و بیطرفانه زندگی مردم. ..) عنوان کتابی است از گیورگس ایوانوویچ گرجیف با ترجمه‌ی رویا منجم که در 1036 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Beelzebub's tales to his grandson: an objectively impartial criticism of the life of man، c2006. موضوع اصلی این کتاب انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گیورگس ایوانوویچ گرجیف، کتاب‌های زندگی واقعی است تنها زمانی که من هستم(علم)، ملاقات با مردمان برجسته(علم)، دیدگاه هایی از زندگی واقعی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان
موضوعات کتاب
انسان