آشنایی با بهره برداری از نیروگاه های برق آبی

مولف:
حمیدرضا فیروزی (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
آشنایی با بهره برداری از نیروگاه های برق آبی عنوان کتابی است از حمیدرضا فیروزی که در 108 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروگاه های برق آبی است. از حمیدرضا فیروزی، کتاب مبانی برنامه ریزی و اجرا در مدیریت بحران(فدک ایساتیس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان