45 فهرست بها

مولف:
امید امیری (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
45 فهرست بها عنوان کتابی است از امید امیری که در 655 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید امیری، کتاب‌های اصول متره و برآورد(فدک ایساتیس)، مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری(یاران مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.