ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در پروژه های عمرانی و زیست محیطی [سری کتاب های سبز محیط زیست/1]

گروه مولفان:
احمد خدادادی (نویسنده) | سعید نعمتی (نویسنده) | حمیدرضا امیری حسینی (نویسنده)

ناشر:
فدک ایساتیس

درباره کتاب:
ژئوسنتتیکها و کاربرد آنها در پروژه های عمرانی و زیست محیطی [سری کتاب های سبز محیط زیست/1] عنوان کتابی است از احمد خدادادی که در 131 صفحه و توسط انتشارات فدک ایساتیس در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ژئوسنتز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
ژئوسنتز