گفتارهایی درباره رسالت دانشمند [مجموعه فرهنگ و علوم انسانی]

گروه مولفان:
یوهان گوتلیب فیشته (نویسنده) | اسماعیل سعادت (مترجم)

ناشر:
فرهنگ جاوید

درباره کتاب:
گفتارهایی درباره رسالت دانشمند [مجموعه فرهنگ و علوم انسانی] عنوان کتابی است از یوهان گوتلیب فیشته با ترجمه‌ی اسماعیل سعادت که در 139 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جاوید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوهان گوتلیب فیشته، کتاب‌های بنیاد آموزه فراگیر دانش(حکمت)، نظام آموزه ی اخلاق(نشر مرکز)، مقصود انسان(دیبایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.