ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن

مولف:
مرتضی کریمی نیا (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن عنوان کتابی است از مرتضی کریمی نیا که در 458 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی کریمی نیا، کتاب‌های فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان قرآن، تفسیر قرآن(شرکت نشر کتاب هرمس)، معنای متن(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان