کتاب خودآموزی (ویژه ی دبیرستان)

مولف:
کاظم قلم چی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
کتاب خودآموزی (ویژه ی دبیرستان) عنوان کتابی است از کاظم قلم چی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالعه و فراگیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم قلم چی، کتاب‌های کتاب خودآموزی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، برنامه ریزی برای درس خواندن به روش قلم چی برای دانش آموزان راهنمایی و دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان