زبان انگلیسی جامع

مولف:
حسین حاذقی (نویسنده)

ناشر:
مشاوران آموزش

درباره کتاب:
زبان انگلیسی جامع عنوان کتابی است از حسین حاذقی که در 424 صفحه و توسط انتشارات مشاوران آموزش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.