تکنیک های جذر سریع [مجموعه کتاب های ریاضیات سریع]

مولف:
مصطفی باقری (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
تکنیک های جذر سریع [مجموعه کتاب های ریاضیات سریع] عنوان کتابی است از مصطفی باقری که در 154 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی باقری، کتاب‌های تکنیک های محاسبات سریع ریاضی نهم(مهر و ماه نو)، تکنیک های محاسبات سریع ریاضی ششم(مهر و ماه نو)، تکنیک های ضرب سریع(مهر و ماه نو)، تکنیک های جمع و تفریق سریع(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.