آقای استون و شهسواران ملازم

گروه مولفان:
ویدیادهار سوراج پراساد نی پل (نویسنده) | علی معصومی (مترجم)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
آقای استون و شهسواران ملازم عنوان کتابی است از ویدیادهار سوراج پراساد نی پل با ترجمه‌ی علی معصومی که در 184 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Mr. Stone and the knights companion، 1964. موضوع اصلی این کتاب داستان های انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ویدیادهار سوراج پراساد نی پل، کتاب‌های آدمهای یک نویسنده(شرکت نشر کتاب هرمس)، خیابان میگل(نیماژ)، انتخابات الویرا(هاشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان