فروپاشی ساسانیان از نگاهی دیگر (نقش مزدکیان در براندازی حکومت ساسانی)

مولف:
سورنا فیروزی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
فروپاشی ساسانیان از نگاهی دیگر (نقش مزدکیان در براندازی حکومت ساسانی) عنوان کتابی است از سورنا فیروزی که در 80 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سورنا فیروزی، کتاب‌های کی گشتاسپ در روزگار نوسنگی(آشیانه کتاب)، نیاکان گمشده(آشیانه کتاب)، ریشه های دموکراسی و مجلس در ایران باستان(فروهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان