اندوه تحمیلی [دوره دوم شعر معاصر/88]

مولف:
فرزاد آبادی (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
اندوه تحمیلی [دوره دوم شعر معاصر/88] عنوان کتابی است از فرزاد آبادی که در 60 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزاد آبادی، کتاب‌های از خیابان ایرانی(بوتیمار)، من اگر دو نفر بودم(بوتیمار)، این هیچ دنباله دار(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14