جنگ جهانی اول

گروه مولفان:
آلن جان پرسیوال تیلور (نویسنده) | بهرام فرداد امینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
جنگ جهانی اول عنوان کتابی است از آلن جان پرسیوال تیلور که در 355 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The First world war: an illustrated history. موضوع اصلی این کتاب جنگ جهانی اول، 1914 است. از آلن جان پرسیوال تیلور، کتاب جنگ جهانی دوم(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان