منم فردوسی شاه شاعران

گروه مولفان:
امید عطائی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
منم فردوسی شاه شاعران عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 168 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 329 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان