نیاکان گمشده (بازنگری در باستان شناسی و دیرینگی تاریخ ایران)

مولف:
سورنا فیروزی (نویسنده)

ناشر:
آشیانه کتاب

درباره کتاب:
نیاکان گمشده (بازنگری در باستان شناسی و دیرینگی تاریخ ایران) عنوان کتابی است از سورنا فیروزی که در 295 صفحه و توسط انتشارات آشیانه کتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باستان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سورنا فیروزی، کتاب‌های کی گشتاسپ در روزگار نوسنگی(آشیانه کتاب)، فروپاشی ساسانیان از نگاهی دیگر(آشیانه کتاب)، ریشه های دموکراسی و مجلس در ایران باستان(فروهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان