پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران (با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392)

گروه مولفان:
مسعود ایوبی زاده (نویسنده) | حسن گل پرور (نویسنده) | ابوالفضل احمدزاده (نویسنده)

ناشر:
امید فردا

درباره کتاب:
پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران (با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392) عنوان کتابی است از مسعود ایوبی زاده که در 119 صفحه و توسط انتشارات امید فردا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قاچاق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.