گرگ هایی که آنها را دریده ام (تکنولوژی تغییر)

مولف:
مسعود لعلی (گردآورنده)

ناشر:
مهارتهای زندگی

درباره کتاب:
گرگ هایی که آنها را دریده ام (تکنولوژی تغییر) عنوان کتابی است از مسعود لعلی که در 240 صفحه و توسط انتشارات مهارتهای زندگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انگیزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود لعلی، کتاب‌های شما یک جوجه اردک زشت نیستید(بهارسبز)، قفل یعنی کلیدی هم هست(بهارسبز)، شانه های غول(ترانه)، حکایت آن که قورباغه اش را قورت داد(بخشایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
انگیزش