روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات

گروه مولفان:
ایرج محمودزاده کنی (نویسنده) | علی وزیری آستانه (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات عنوان کتابی است از ایرج محمودزاده کنی که در 591 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روش المان های محدود است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان