شکل پذیری فلزات

مولف:
مهرداد آقایی خفری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
شکل پذیری فلزات عنوان کتابی است از مهرداد آقایی خفری که در 314 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پلاستیسیته است. از مهرداد آقایی خفری، کتاب آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,500 تومــان