حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین

مولف:
اکبر اقبالی دویج (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین عنوان کتابی است از اکبر اقبالی دویج که در 204 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. از اکبر اقبالی دویج، کتاب حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته و کاربردهای(سیمای دانش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.