نظریه انتخاب [سیاست/67]

گروه مولفان:
مهدی رضا درویش زاده (نویسنده) | آرمان رضایتیچران (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
نظریه انتخاب [سیاست/67] عنوان کتابی است از مهدی رضا درویش زاده که در 177 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انتخاب اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی رضا درویش زاده، کتاب‌های ریاضیات مقدماتی نظریه بازی(دانشگاه امام صادق (ع))، نظریه ارزش(سروش)، نظریه بازی در روابط بین الملل(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان