ریاضیات مقدماتی نظریه بازی [سیاست/66]

گروه مولفان:
مهدی رضا درویش زاده (نویسنده) | ریحانه جلیلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
ریاضیات مقدماتی نظریه بازی [سیاست/66] عنوان کتابی است از مهدی رضا درویش زاده که در 214 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روابط بین المللی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی رضا درویش زاده، کتاب‌های نظریه انتخاب(دانشگاه امام صادق (ع))، نظریه ارزش(سروش)، نظریه بازی در روابط بین الملل(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان