رسم فنی عمومی

مولف:
احمد متقی پور (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
رسم فنی عمومی عنوان کتابی است از احمد متقی پور که در 398 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسم فنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد متقی پور، کتاب‌های نقشه کشی صنعتی (1) به شیوه مدرن(آفرنگ)، رسم فنی و نقشه های صنعتی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نقشه کشی صنعتی 2(آفرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
رسم فنی