کانی شناسی (اصول و کاربرد)

گروه مولفان:
حسن میرنژاد (نویسنده) | فاطمه زعیم نیا (نویسنده) | محمد لنکرانی (ویراستار)

ناشر:
علوی

درباره کتاب:
کانی شناسی (اصول و کاربرد) عنوان کتابی است از حسن میرنژاد که در 400 صفحه و توسط انتشارات علوی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن شناسی است. از حسن میرنژاد، کتاب روش های تجزیه دستگاهی در علوم زمین(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان
موضوعات کتاب
معدن شناسی