از تصویر تا اسطوره (ایران در ادبیات و اندیشه فرانسوی قرن هجدهم)

گروه مولفان:
اولیویه اش بونرو (نویسنده) | حسن فروغی (مترجم) | ابراهیم قیصری (مترجم)

ناشر:
پژواک

درباره کتاب:
از تصویر تا اسطوره (ایران در ادبیات و اندیشه فرانسوی قرن هجدهم) عنوان کتابی است از اولیویه اش بونرو با ترجمه‌ی ابراهیم قیصری که در 464 صفحه و توسط انتشارات پژواک در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La Perse dans la literature et la pensée francaises au XVIIIe siecle: de l'image au mythe، 1988. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.