برنامه ریزی مسکن

مولف:
محمد رضا پورمحمدی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
برنامه ریزی مسکن عنوان کتابی است از محمد رضا پورمحمدی که در 163 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست مسکن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا پورمحمدی، کتاب‌های برنامه ریزی مسکن(سمت)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان